צבי בומס

מפתחות:
להקה צבאית

שחקן

1989אש צולבת
זמר

מדבב

1987רחוב סומסום
חבובות אורחות

הרכבים

2005להקת הנח"ל