צבי לנזמן

מפתחות:
סם שפיגל

במאי

2014אחרית דבר
2011חום גופך

תסריטאי

2014אחרית דבר
2011חום גופך

צלם

2019מחוז ירושלים

תפקידים שונים

2009דיפלומה
מקליט