צורית קסלר

עורכת

2004בקריאה ראשונה
2002התיקון
1999כן לציפור
1999דומינו

תפקידים שונים

2000דומינו
הקלטת תמונה