ציביה ברקאי יעקב

במאית

2018פרה אדומה

תסריטאית

2018פרה אדומה

מאחורי הקלעים