ציפי קראוס

מפיקה

2013בואו לאכול איתי
מפיקה אחראית ערוץ 1

עורכת

2013בואו לאכול איתי
עורכת אחראית ערוץ 1