ציפי שוחט

מפתחות:
עיתונאים

בתפקיד עצמה

1993בין הכיסאות
מנחה