צליל בן ארי

במאית

2014מקורקעות

תסריטאית

2014מקורקעות
2013משתגידי

שחקנית

2015רון
פטפטנית בשיעור נהיגה מונעת
2014מקורקעות
צליל
2013משתגידי
שירן
2004אדומות
אפי ביטון