קארין זלינגר

תפקידים שונים

2018איפה אתה חי?
ניהול תסריט
2015איך להיות
תחקיר