קארין טפר

שחקנית

2021ישמח חתני
שולברג-שלם
2021שטיסל
יסכה
2020שטוקהולם
חוקרת
2013בני ערובה
חנה