קורין חייט

שחקנית

2019אבא משתדל
2019לצבי יש בעיה
מתורגמנית
2018אישה עובדת