קלאודיו חודקבץ'

צלם

2017טלסינמה
1998מותק הילדות בשבת
1997חיים שכאלה

תפקידים שונים

1993מוצ"ש
ע. צלם