קלאודיו סטריק

מפיק

1990דודו מספר לגולו

תפקידים שונים

1990דודו מספר לגולו
עיצוב גולו