קרולינה ברנשטיין

שחקנית

2014שכונה
שחקנית ב"מלכת הלבבות"