קרין פוזיילוב סבח

גיל:40  (נולדה ב-7/8/1979)
נולדה בשם:קרינה סבח

בתפקיד עצמה

2008צלצול הכסף
מנחה