קרן דקל

שחקנית

2002שחר
אורית
1998מזל דגים
לבורנטית