קרן סופרי

מדבבת

2011ארץ מבולבלת
אינגריד / פייה
2011ארץ המילים
דובה
2011סימסאלה גרים
דמויות שונות