קרן קוך

שחקנית

2003הדמעות של אמסלם
רינה
1998מזל דגים
אחות