קרן שמיר

מפיקה

+2019אנחנו על המפית
מפיקת פוסט אחראית
2010אל תפיל את המיליון