קרן שמיר

מפיקה

2018אנחנו על המפית
מפיקת פוסט אחראית
2010אל תפיל את המיליון