ראובן פדהצור

גיל:73  (נולד ב-21/2/1948)

בתפקיד עצמו

+2021רצועת הביטחון
מגיש
2001חוצה ישראל
מנחה

צבא

  • טייס קרב