ראובן קורנפלד

מפיק

1986אסתר

עורך

1984עתליה
1980מלך ליום אחד
1977רשות נחיתה

תפקידים שונים

1977מבצע יונתן
ע. עריכה