ראטב עוואדה

שחקן

1986נאדיה
אבא של אמין
1978הילדים משכונת חיים
יוסי, ספק המרגרינה