ראם אהרוני

מפיק

+2021האזרח גואטה
מפיק בפועל
2018אקטואליות

צלם

2017פרשת דרכים

תפקידים שונים

2017פרשת דרכים
ניהול הפקה