ראם אהרוני

מפיק

2018אקטואליות

צלם

2017פרשת דרכים

תפקידים שונים

2017פרשת דרכים
ניהול הפקה