רואי מיכאל ג'ורנו

שחקן

2017כבודו
קריין חדשות

מדבב

2017אדמת הפקר
טנקו / ג'אולן
2017מקס בעולם המים 2
מקס