רווית פררה

שחקנית

1989משולש וכל היתר
גלית

בתפקיד עצמה

1990תוססס
מנחה
1989לא על הלוף לבדו
מגישה

מדבבת

1994אקס-מן
דמויות שונות