רון אלגריסי

שחקן

2011רמזור
איריס הבן

בתפקיד עצמו

2017חבורת הספסל בדרך לחלל
רון
2015המתבגרים
משתתף
2014חבורת הספסל האחורי
רון