רון יעקובסון

מפתחות:
אנשי עסקים

בתפקיד עצמו

2011טלסינמה
מנחה

כללי

  • נולד בארץ ועבר להתגורר בארה"ב