רונית בן מנחם

מפיקה

1994סיפור שמתחיל בלוויה של נחש
1990אפטר

תפקידים שונים

1993דו קרב
ניהול הפקה