רונית בר

גיל:39  (נולדה ב-22/11/1981)

עורכת

2007עימות חזיתי

בתפקיד עצמה

+2021ישראלי חזק וטוב
מגישה
2010יוצאים קבוע
מגישה
2009בוקר טוב
מגישה
2007עימות חזיתי
מגישת פינה
2006תוכנית הלילה
מגישה
2006יוצאים קבוע
מגישת פינה
2005מר ישראל
מגישת פינה