רוני מדואל

בתפקיד עצמה

2015בית ספר למוסיקה
תלמידה בכיתה של רוני דלומי