רוני מוסנזון

מפתחות:
בובות

שחקנית

1990ועכשיו ברוך
ברוך / רוני

תפקידים שונים

1990ועכשיו ברוך
עיצוב והפעלת ברוך