רועי לולו

בתפקיד עצמו

2011הישרדות - איי קמרינס
מודח 11