רועי ניגרי

מפתחות:
בית צבי

שחקן

2016ג'נקשן 48
שוטר סיור