רותי ברודו

בתפקיד עצמה

+2019MKR המטבח המנצח
שופטת