רותי ברודו

בתפקיד עצמה

+2018MKR המטבח המנצח
שופטת