רותי גדיש

מפתחות:
סם שפיגל

מפיקה

1994דלתות סוגרים בשקט

שחקנית

1994בית
חוה