רותי זייד

תסריטאית

+2019מלכות
2013חסמב"ה דור 3

יוצרת

+2019מלכות
2013חסמב"ה דור 3

תפקידים שונים

2015ג'וני ואבירי הגליל
עריכת תסריט