רותי רובינשטיין

נולדה בשם:רותי רוזן
מפתחות:
צבא

מפיקה

+2020עוד מעט נהפוך לשיר
מפיקה ראשית

בתפקיד עצמה

2003אשת חיל
מגישה