רותי שחר

תפקידים שונים

2000חיים שכאלה
מזכירת הפקה / ע. הפקה ובימוי
1998מותק הילדות בשבת
ע. בימוי והפקה
1998LOVE דווקא
ע. הפקה ובימוי
1992מוצ"ש
רכזת מערכת
1990הורים ובנים
נערת תסריט
1989האדונית והרוכל
נערת תסריט