רותם בריגה

מפיקה

2011פלפלים צהובים

שחקנית

2010חסמב"ה דור 3
מזכירה