רותם ישראל

בתפקיד עצמה

+2018נינג'ה ישראל
פרשנית
+2018בוקר ספורט
מנחה