רותם ישראל

בתפקיד עצמה

+2019נינג'ה ישראל
פרשנית
+2019בוקר ספורט
מנחה