רותם ישראל

שחקנית

2019לה פמיליה
בתפקיד עצמו

בתפקיד עצמה

+2019נינג'ה ישראל
פרשנית
+2019בוקר ספורט
מנחה