רות חרל"פ

מפתחות:
עירום

שחקנית

1989שדות ירוקים
קתלין
1989זהו זה!
1983זוג נשוי
מאיה

עירום