רות ספירו

תפקידים שונים

+2019תכנית הלילה
ייעוץ לשוני
2015מנותקים
ייעוץ לשוני