רחל מלסה

שחקנית

2007וסרמיל
רחל
2005תחיה ותהיה
אחות בנתניה

תפקידים שונים

2007וסרמיל
ע. הפקה