רינה הורן

במאית

+2019חתונה ממבט ראשון
בימוי זוגות
2018הזוי
2018המחלקה לחפצים מיוחדים
2017שכונה
2016החממה

תפקידים שונים

2016כיפה אדומה
ניהול תסריט
2015החדש של עומרי גורדון
ניהול תסריט
2015שכונה
ניהול תסריט
2014הפרלמנט
ע. במאי
2013ישראל
ניהול תסריט
2009האחים דה גמה
ניהול תסריט
2009המובילים
ניהול תסריט