ריקי מזרחי

בתפקיד עצמה

2012הכלב של המדינה
מנטורית