רמה שולמן

מפיקת דיבוב

2001הדוב בבית הכחול
1997מיצי מימי ועוד

תפקידים שונים

1997רכבת ההפתעות
ע. הפקה