רמי יוסיפוב

גיל:54  (נולד ב-30/5/1966)

בתפקיד עצמו

1994צאבלה
טיפקס

הרכבים

2009טיפקס
גיטרה