רן גיר

בתפקיד עצמו

2019המירוץ למיליון
עונה 7 / מקום 9 / חברים לעבודה