שאול שלחין

שחקן

1968הבן האובד
יוסף
1965הילד מעבר לרחוב
דוד לוי