שאול שרצר

מפיק

2013שבלולים בגשם

תפקידים שונים

2012טעמים
ייעוץ משפטי
2005כתב פלילי
ייעוץ משפטי