שוקי דוד

שחקן

2018הקלמרים
שוקי סימקה
2015חברות
מוכר אוטו